Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 20:08

 

Wat Thai Dhammaram Waterloo Belgium, Harmony Unity : Wednesday : 18.01.2012

 

 

เยือนถิ่นมาตุภูมิด้วยพลังแห่งความกตัญญูรู้คุณ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

 

 

 

                 Th-Flag4              Thailand01            Th-Flag4      

 

 

trip

                                                            Avion               trip (2)           fly1

 

 

 

 

 

 

 

                                   BuddhaOR

 

 

 

happyspoonboy                                                       happyspoonboy                                                          happyspoonboy                              

 

 

 

1

1 (2)

 

Every night at the center of Harmony Unity Chaiyaphum,
Thailand from 2 - 6 January 2012 (during I visited my family and friends),
we have evening chanting, meditation and Dhamma discussion together


พระสาวกของพระโคดมพุทธเจ้า
ผู้มีใจยินดีในความไม่เบียดเบียน
เป็นนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแล้วเสมอ
ธรรมบท ๓๐๐.

Ever well awake
Are the disciples of Gotama
Whose mind ever day and night
Takes delight in harmlessness.
Dhammapada 300.

 

trip (45)

trip (90)

 

                 thailand 2000

                                                 click ON Map

 

 

  trip (82)

With the Most Venerable Phra Rajabhavanavarajahn,

Chaiyaphum Thailand to support the MCU project: Wednesday : 18 January 2012.

                    DSC01763--Medium-.JPG

DSC01755--Medium-.JPG

DSC01749--Medium-.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Th-Flag6                              Th-Flag6                          Th-Flag6

 

                                              Flag-Europ-Thailand

 

 

2

 

 

        congrats1.gif    bravo-10.gif                   congrats.gif

 

 

2 (1)

Wat Thai Dhammaram Waterloo Belgium with Mrs. Banthom and

Mr. Harry METZEN the representatives of NON OLET FOUNDATION, NETHERLANDS donated 12 computures to Nongsasumranrad school,

Chaiyaphum, Thailand : Thursday 5th January 1012.

 

                                              Pc1.gif

 

 

ร่วมกับคุณบรรทม และ คุณ Harry Metzen ผู้แทนมูลนิธิ NON OLET,

NETHERLANDS ประเทศเนเธอร์แลนด์มอบคอมพิวเตอร์จำนวน

๑๒ เครื่องให้กับโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ อำเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวัพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕.


                 Pc2.gif

 

2 (2)

 

มีทางนี้เท่านั้น ไม่มีทางอื่น
ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ
พวกเธอจงเดินตามทางนี้เถิด
ทางสายนี้พญามารมักเดินหลงเสมอ
ธรรมบท ๒๗๔.

This is the only way;
None other is there for the purity of vision.
Do you enter upon this path,
Which is the bewilderment of Mara.
Dhammapada 274.


 

fleurs3   Flowers-Thai                                       

 

 

 Flowers-Thai (29)        fleurs2

 

 

3

 

ต้อนรับพระเดชพระคุณ ศ.จ. ดร.พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี) ของหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


ส่วนชนเหล่าใด เจริญสติในกายเป็นนิตย์
ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำเฉพาะสิ่งที่ควรทำเสมอ
สำหรับชนผู้มีสติ สัมปชัญญะพร้อมมูลเหล่านั้น
อาสวะมีแต่จะหมดไป
ธรรมบท ๒๙๓.

3 (1)

3 (2)

 

Those who develop well mindfulness of the body,
Who never do what ought not to be done,
And ever do what ought to be done -
Of those mindful and reflective ones
Defilements come to extinction.
Dhammapada 293.

2689           anjali                  rouetemps

 

 

4

Dhammakhan Thai Silk. Khon Kaen. Thailand Supports Activities Of

Harmony Unity Center: Tuesday : 3rd January 2012.

4 (1)

 

                                           Emoticon (243)       Emoticon (243)       Emoticon (243)                                        

 

ผู้ที่มัวเก็บดอกไม้ (กามคุณ) เพลินอยู่
มีจิตใจข้องอยู่แต่ในกามคุณไม่รู้จักอิ่ม
มักตกอยู่ในอำนาจมฤตยู
ธรรมบท ๔๘.

He who gathers flowers of sensual pleasures,
Whose mind is distracted
And who is insatiate in desires -
Him death brings under its sway.
Dhammapada 48.

trip (42)

 

                                                             fded7e32

 

 

trip (46)

 

 

    Sawadee                    77           buddhist                77                       Sawadee

 

 

5

5 (1)

Thank You Very Much For Your Kindness! Make Danation To A Little Unhealthy

Baby Girl Living With Grand MotherFrom The Broken Family.

  trip (89)

 

 

 

                                                                      heureux.9

 

 

  Flowers-Thai (11) Flowers-Thai (14)Flowers-Thai (48)

 

 

6

Long Live Grand Mom! With 94 Years Old Lady in Bamnetnarong,

Chaiyaphum, Thailand on Monday : 2nd January 2012.

                    6 (1)

 

เมื่อรู้ว่าร่างกายนี้แตกดับง่ายเหมือนหม้อน้ำ
พึงป้องกันจิตให้มั่นเหมือนป้องกันเมืองหลวง
แล้วพึงรบกับพญามารด้วยอาวุธคือปัญญา
เมื่อรบชนะแล้วพึงรักษาชัยชนะนั้นไว้
ระวังอย่าให้ตกอยู่ในอำนาจมารอีก
ธรรมบท ๔๐.

 

6 (2)

 

Realizing that this body is fragile as a pot,
Establishing one's mind as firm as a fortified city,
Let one attack Mara with the weapon of wisdom.
After victory let one guard one's conquest
And afford no rest to Mara.
Dhammapada 40.

                                             Rainbow

 

 

Flowers-Thai (21)     Arbre4      

 

      c5b913f5       Flowers-Thai (34)

 

 

 

Flowers-Thai (19)

 

 

                                                       Th-Flag7

 

 

                      trip (24)

 

trip (14)

ขอให้หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นเสาหลักค้ำหนุนพระพุทธศานาในเมืองไทยและโลกกว้างตลอดไป เกล้าฯ ขอกราบลากลับเบลเยียม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนในโลกตะวันตกต่อไป
Thursday : 12th January 2012. : พฤหัสบดีที่ ๑๒ มค ๕๕.

trip (15)

 

พึงเอาชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงเอาชนะ ความร้าย ด้วยความดี
พึงเอาชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
พึงเอาชนะคนพูดพล่อย ด้วยคำสัตย์
ธรรมบท ๒๒๓.

 

trip (17)

 

Conquer anger by love,
Conquer evil by good,
Conquer the miser by liberality,
Conquer the liar by truth.
Dhammapada 223.

trip (111)

trip (114)

 

Salut                           Salut                              Salut

 

 

                                                               yoguimusique

 

 

 

 

 

Th-Flag3  Thailand02  11 12 12[1]  Coeura  Coeurc OmHeart1

 

Flowers-Thai (16) Flowers-Thai (22)

 

 

trip (102)

 

 

 

 Flowers-Thai (33)  Flowers-Thai (23)

 

trip (29)

"Thus, Ananda, from name-and-form as a requisite condition comes consciousness.

From consciousness as a requisite condition comes name-and-form.

From name-and-form as a requisite condition comes contact.

From contact as a requisite condition comes feeling.

From feeling as a requisite condition comes craving.

From craving as a requisite condition comes clinging.

From clinging as a requisite condition comes becoming.

From becoming as a requisite condition comes birth.

From birth as a requisite condition, aging, death, sorrow, lamentation, pain, distress,

and despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress.
Maha-Nidana Sutta : DN 15 PTS: D ii 55.
At 06.20h Ist January 2012 TG 935 from Brussels Belgium landing at Suvarnabhumi Airport, Motherland. Eventhough it is just touching the surface of the land, how happy and how relaxed in heart and mind. Thailand For Ever, therefore we love and care for Thais and Thailand! : Wednesday : 18 January 2012

 

                       trip (31) 

Motherland, eventhough it is just touching the surface of the land, how happy and

how rlaxed in heart and mind. Thailand For Ever, therefore we love and care

for Thais and Thailand! : Wednesday : 18 January 2012.
Birth
"'From becoming as a requisite condition comes birth.' Thus it has been said.

And this is the way to understand how from becoming as a requisite condition comes birth.

If there were no becoming at all, in any way, of anything anywhere —

i.e., sensual becoming, form becoming, or formless becoming —

in the utter absence of becoming, from the cessation of becoming, would birth be discerned?"
"No, lord."
"Thus this is a cause, this is a reason, this is an origination,

this is a requisite condition for birth, i.e., becoming.
Maha-Nidana Sutta : The Great Causes Discourse : DN 15 PTS: D ii 55

 

 

Flowers-Thai (38)

 

                  Salut2                                         11 12 16[1]        11 12 16[1]         11 12 16[1]                                   

 

 

 

 

 

 

                      Flowers-Thai (50)

Flowers-Thai (39)Flowers-Thai (37)

 

trip (23)

                    trip (25)

trip (30)

 

                     Flowers-Thai (41)

 

trip (103)

 

 

 

                    Flowers-Thai (4)

Flowers-Thai (47)

 

 

trip (100)

 

trip (35)

 

trip (58)

 

 

 

trip (88)

 

 

trip (69)

 

 

 

 

 

 

      Flag-Pins-Thailand-Belgium                          avion1.gif                  Flag-Europ-Thailand

 

 

trip (4)

 

trip (6)

Avion3.gif                                         belgium                                                 Avion2.gif

 

 

                    drapeau belgique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Image in the Album : "16-Trip Thaïlande"  droiteClick Pic-Flash 

 

 

 


 

 

       

 


Partager cet article

Repost 0
Published by Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
commenter cet article

commentaires

Description

  • : Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
  • Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
  • : The Live to Wat Thaï Dhammaram ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม และขอขอบคุณเป็นพิเศษ Thanks to all who participate in the activities of Wat Thai Dhammaram Waterloo Belgium and Harmony Unity.
  • Contact

Profil

  • Wat Thaï Dhammaram - Waterloo
  • Wat Thai Dhammaram 
Meditation Centre   
Chaussee de Louvain, 71  
1410 Waterloo
Belgium
Tél : +32 2 385 28 55
  • Wat Thai Dhammaram Meditation Centre Chaussee de Louvain, 71 1410 Waterloo Belgium Tél : +32 2 385 28 55

Thank You

Recherche

Calendar


Flash Calendars, Nature Calendars at WishAFriend.com